Åbent og husk

Vandvejledning

Vejledning til åbning og lukning af vandet

Havevandring

Ved havevandring: . Vejkanterne og parkeringsbåsene skal fremstå pæne.
Dato for havevandring 2018 bliver 3. juli og 21. august 2018.

Pligtarbejde

Vedrørende sæsonens pligtarbejde er der valgt følgende 4 datoer:
Forår: 21. april & 9. juni 2018
Efterår: 18. august & 22. september 2018

Se her hvem der skal møde op til hvilke datoer.

Generalforsamling

Lørdag den 5. maj 2018 kl. 10.00 i Oasen
Indkaldelse sendes ud senere.

Containere

Det er rigtig dyrt at få hentet affald. I 2014 kostede afhentning af fx kun én af de forholdvis små grønne container 971,- kr.  om måneden.

Affald er blevet en rigtig stor post i årets regnskab.

Du kan være med til at få omkostningerne ned ved at:

  • producere mindre affald, fx ved at smide grøntsagsaffald i komposten i din egen have
  • sortere affald, køre større ting til genbrugspladsen og bruge foreningens containere til  papir, glas, plastik, metal og pap, hvor det er muligt.
    De er gratis!
  • tage affald med hjem hvor du i forvejen betaler et fast beløb for afhentning

Åbningstider for containere til haveaffald og køkkenaffald samt plastik, pap og jerncontainere (2018):

onsdage kl. 16 – 18
søndage kl. 10 – 12.30

Kun klare affaldssække til køkkenaffald. Kun haveaffald til containeren til haveaffald.

Container til haveaffald sættes op onsdag d. 11. april 2018.
Container til køkkenaffald sættes op onsdag 11. april 2018.

Containerne til papir, glas, plastik og metal er altid åbne (i sæsonen).
Containeren til pap er kun åben i åbningstiderne og containerne til plastik og metal kan modtage større ting i åbningstiderne.

Men sorter rigtigt, ellers bliver det dyrt igen og ordningen kan helt holde op, hvis der er for mange problemer.

WC-efterladenskaber må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER tømmes i nogen af containerne. Det bliver meget, meget dyrt og kan føre til, at kommunen opsiger alle ordninger.

Storskrald

Bestyrelsen vil komme med dato for storskrald senere.

Skærver

Der ligger skærver på pladsen, som kun er beregnet til udbedring af huller i vejene efter vinterens sne og slud
mm. Hvis det er muligt for jer at gøre noget ved det allerede i løbet af april måned, kan vi være på forkant med henblik på huller i vejene.

Utætte vandrør

Tjek indimellem, om dine vandrør er intakte. Det koster en bøde på 500 kr. plus omkostningerne for det udløbne vand – hvis vandet løber ud.
Gør stophanen til din have synlig. Det er dit ansvar, at den kan blive fundet, når der opdages udløbende vand fra din have.
Vand er blevet dyrt.

Husnumre

Husk at marker tydeligt husnummeret til jeres have.

 

Reklamer