Aktuelt

Storskrald

Der er storskrald lørdag 30. juni og søndag 1. juli kl. 10-14. Vi bestiller to til brændbart og en til metal. Vejleding for sortring af storskrald vil være ophængt på containerne og tjek dette inden i kommer med dit storskrald

Åbningsbrevet 2018
Med oplysninger om diverse datoer.
Du finder dog også datoerne igennem de forskellige faneblade på websiden.

 

Vandforbruget

Mange vil huske, at der har været et alt for højt vandforbrug sidste år, hvorfor vandet måtte blive slukket i flere omgange for at foretaget reparationer.
Det ser ud til at vores vandforbrug nu er ret stabilt med det gennemsnitsforbrug der kan forventes på her i april/maj måned (for sæsonen). Fx den 15. april har vandforbruget været 5,4m3 i døgnet
Der har været et par stophaner som er blevet udskiftet og et brud på vores hoved- forsyningsvandrør ved Lenesvej 7 som nu er udbedret.
En ros til medlemmerne for at følge hjemmesidens informationer og retningslinjer omkring vandåbning, da dette har været med til at mindske vandskader ved sæsonåbningen 2018. ’
Bestyrelsen følger udviklingen tæt med ugentlige aflæsninger af vandmåler.
Vi er ved at undersøge hvad årsagen kan være til det våde område fra Lenesvej nr 105 – 109 og 115 – 117 da det måske kan skyldes forhøjet grundvand i området.

Husk, du har ansvar for, at din stophane er synlig og til at komme til, såfremt der er en vandskade.

Vær opmærksom på, at der IKKE må køres med biler over 3.5 tons på vejene.
Det gælder hele året!
Aflæsning fra større biler SKAL altid ske på P pladsen.

 

 

Se, hvornår det er din tur til pligtarbejde i år:
Pligtarbejde 2018

Uanset hvorfor, må lågene ikke stå åbne i vintersæsonen!
 

 

Hold øje med hinandens huse.

Hvis I møder fremmede i foreningen sent om aftenen til nat,
så spørg eventuelt hvor de hører til eller hvor de skal hen.
Ring til politiet om nødvendigt.
Hilsen bestyrelsen

 

Stophaner

I forbindelse med vandproblemerne har det været vanskeligt
at finde alle stophaner, der fører ind til husene.
Nogle er gemt langt nede i hækken eller under tilfældige sten.
Alle opfordres til at markere tydeligt
hvor stophanen ind til huset sidder.
Helst med en rød pind.
Når du overtager en have er det en god idé at informere dig om, hvordan vandet lukkes og hvor din stophane sidder.
Hvis den ikke er markeret tydeligt for andre – fx bestyrelsen, der prøver at standse vandudslip, burde du i egen interesse sørge for at få den markeret. 

Husk at oplyse altid at holde dine kontaktoplysninger opdaterer

Husk altid at oplyse jeres aktuelle mailadresse, telefonnummer
og bopælsadresse til bestyrelsen og dermed også til kassereren.
Du kan sende en mail til bestyrelsen
eller lægge et brev i postkassen ved Oasen.

 

Udbedring af vejene

Venligst respekter, at skærverne ved Oasen
kun er til udbedring af vejenes huller, fx efter vinterens sne og slud
og ikke til privat brug.
Hvis det er muligt for jer at gøre noget ved det allerede i løbet af april måned,
kan vi være på forkant med henblik på huller i vejene.

Love og Regler

Vejledning vedr. byggeri i HF Hjortespring
og
Ansøgning om etablering af samletank
findes til download.
På siden love og regler.

 

Facebook

Vær med på Facebook
til kontakt haveejerne imellem,

til informationer og udveksling af idéer og ting.

Til vigtige beskeder fra bestyrelsen bruges altid websiden.
På Facebook kan der blive gjort opmærksom på,
at der ligger en vigtig og ny information på websiden.
Men ikke alle medlemmer i foreningen er samtidig medlem på Facebook.

Facebooksiden er forbeholdt medlemmerne.
Interessenter i køb af en have henvises til fx dba.dk

 

Hold altid øje med, at der ikke er udstrømmende vand fra din have

Det er dit ansvar at holde øje med rørene.
Hvis du ikke selv holder øje – eller får noget til at gøre det – og omgående retter fejlen, kan det medføre en bøde på 500,- kr.

samt det skønsmæssige forbrug.

Gør det synligt hvor jeres stophane sidder.
Det er jeres ansvar, at de kan ses tydeligt, når der opdages udstrømmende vand fra jeres have.Reklamer