Aktuelt

Vandforbruget

Mange vil huske, at der har været et alt for højt vandforbrug sidste år, hvorfor vandet måtte blive slukket i flere omgange for at foretaget reparationer.
Det ser ud til at vores vandforbrug nu er ret stabilt med det gennemsnitsforbrug der kan forventes på her i april/maj måned (for sæsonen). Fx den 15. april har vandforbruget været 5,4m3 i døgnet
Der har været et par stophaner som er blevet udskiftet og et brud på vores hoved- forsyningsvandrør ved Lenesvej 7 som nu er udbedret.
En ros til medlemmerne for at følge hjemmesidens informationer og retningslinjer omkring vandåbning, da dette har været med til at mindske vandskader ved sæsonåbningen 2018. ’
Bestyrelsen følger udviklingen tæt med ugentlige aflæsninger af vandmåler.
Vi er ved at undersøge hvad årsagen kan være til det våde område fra Lenesvej nr 105 – 109 og 115 – 117 da det måske kan skyldes forhøjet grundvand i området.

Husk, du har ansvar for, at din stophane er synlig og til at komme til, såfremt der er en vandskade.

Vær opmærksom på, at der IKKE må køres med biler over 3.5 tons på vejene.
Det gælder hele året!
Aflæsning fra større biler SKAL altid ske på P pladsen.

 

Åbningsbrevet 2018
Med oplysninger om diverse datoer.
Sæt kryds i kalenderen den 5. maj kl. 10.00 til generalforsamlingen.
Indkaldelsen vil blive sendt ud senest på lørdag. 

 

Se, hvornår det er din tur til pligtarbejde i år:
Pligtarbejde 2018

 

Uanset hvorfor, må lågene ikke stå åbne i vintersæsonen!
Hvis du vil lukke en håndværker ind, skal du være til stede og lukke dem ind og ud!
Radius-Kamstrups montør, der udskifter el-målerne, har nu selv en nøgle til den store port og kan udskifte målerne uden at du er til stede ved de huse, hvor måleren sidder udenfor. 

 

Udskiftning af elmålere

Vedr. udskiftning af elmålerne, som flere haveejere har fået besked på af elselskabet:
Bestyrelsen arbejder på løsning således at Radius – Kamstrup kan komme ind i foreningen
uden at kunder/ medlemmer er tilstede medmindre elmåler hænger inde i kolonihavehuset.

Det er indtil videre ikke lykkes at få afklaring med Radius-Kamstrup.
Såfremt der allerede er lavet aftale med Radius- Kamstrup,
må man som klunsede være tilstede og åbne for lågen
ved ingangene Gl. Klausdalsbrovej eller Tofteledet” vandvejen”
Vh Gert, formand

 

Alle undtagen de få, der ikke har email, har fået

efterårets nyhedsbrev,

hvor formanden har skrevet en lille beretning
om året der gik.
Hvis du ikke har fået mailen, er det måske en god idé at se i dit spamfilter
og at bekræfte din adresse nederst i mailen med nyhedsbrevet,
for at det ikke havner i dit spamfilter igen.

Der linkes også til nyhedsbrevene på
https://hjortespring.wordpress.com/aktuelt/nyhedsbreve
Det kræver password at komme ind på visse sider.
Password er blevet sendt ud med et tidligere nyhedsbrev.
Nye medlemmer kan få det af webmasteren.
I nyhedsbrevet finder du også datoerne for have-og vandlukningen 2017.
Dem kan du også læse om her:
have- og vandlukning 2017

 

Hold øje med hinandens huse.

Der har været tegn på indbrudsforsøg.
Der er ikke sket noget,
men hold gerne et ekstra øje på hinandens huse
og reager, hvis du hører lyde, som du ikke kender. Hvis I møder fremmede i foreningen sent om aftenen til nat,

så spørg eventuelt hvor de hører til eller hvor de skal hen.
Ring til politiet om nødvendigt.
Hilsen bestyrelsen

 

Vandforbruget

Vandforbruget hat stabiliseret sig igen efter flere reparationer.
Men det står klart, at vores vores vandrør skal blive fornyet
så hurtigt det kan lade sig gøre.

Stophaner

I forbindelse med vandproblemerne har det været vanskeligt
at finde alle stophaner, der fører ind til husene.
Nogle er gemt langt nede i hækken eller under tilfældige sten.
Alle opfordres til at markere tydeligt
hvor stophanen ind til huset sidder.
Helst med en rød pind.
Når du overtager en have er det en god idé at informere dig om, hvordan vandet lukkes og hvor din stophane sidder.
Hvis den ikke er markeret tydeligt for andre – fx bestyrelsen, der prøver at standse vandudslip, burde du i egen interesse sørge for at få den markeret. 

Husk at oplyse altid at holde dine kontaktoplysninger opdaterer

Husk altid at oplyse jeres aktuelle mailadresse, telefonnummer
og bopælsadresse til bestyrelsen og dermed også til kassereren.
Du kan sende en mail til bestyrelsen
eller lægge et brev i postkassen ved Oasen.

 

Udbedring af vejene

Venligst respekter, at skærverne ved Oasen
kun er til udbedring af vejenes huller, fx efter vinterens sne og slud
og ikke til privat brug.
Hvis det er muligt for jer at gøre noget ved det allerede i løbet af april måned,
kan vi være på forkant med henblik på huller i vejene.

Love og Regler

Vejledning vedr. byggeri i HF Hjortespring
og
Ansøgning om etablering af samletank
findes til download.
På siden love og regler.

 

Facebook

Vær med på Facebook
til kontakt haveejerne imellem,

til informationer og udveksling af idéer og ting.

Til vigtige beskeder fra bestyrelsen bruges altid websiden.
På Facebook kan der blive gjort opmærksom på,
at der ligger en vigtig og ny information på websiden.
Men ikke alle medlemmer i foreningen er samtidig medlem på Facebook.

Facebooksiden er forbeholdt medlemmerne.
Interessenter i køb af en have henvises til fx dba.dk

 

Hold altid øje med, at der ikke er udstrømmende vand fra din have

Det er dit ansvar at holde øje med rørene.
Hvis du ikke selv holder øje – eller får noget til at gøre det – og omgående retter fejlen, kan det medføre en bøde på 500,- kr.

samt det skønsmæssige forbrug.

Gør det synligt hvor jeres stophane sidder.
Det er jeres ansvar, at de kan ses tydeligt, når der opdages udstrømmende vand fra jeres have.Reklamer